Výber štandardného vybavenia bytu

  • realizácia drobných klientských zmien. Klientské zmeny budú riešené resp. odsúhlasené predávajúcim v závislosti od postupu stavebných prác