Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

  • podpis zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy, ktorou sa špecifikuje predmet a podmienky prevodu bytu
  • úhrada 1.splátky kúpnej ceny vo výške 5000,- eur, v závislosti od veľkosti bytu, v termíne do 10 kalendárnych dní po podpise Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy